Шта је ово!?

Семинар историје у Истраживачкој станици Петница покренут је у сарадњи са Удружењем за друштвену историју из Београда 2000. године. Идеја се родила и програм је креиран на основу потребе да се постојећи приступ настави историје и њеном научном истраживању обогати аспектима који су раније били запостављени: локалном, друштвеном, културном и привредном историјом. Овај семинар је карика која повезује наставу и науку, средње школе са Филозофским факултетом и научним институтима. Овде се нуди могућност да средњошколци похађају предавања и радионице професионалних истраживача и предавача и да уз помоћ руководиоца семинара, који је уједно и њихов ментор, самостално спроведу мало научно истраживање. Тиме доприносе сазнавању наше прошлости у неким аспектима који су професионалним историчарима често недоступни, а уједно добијају и снажну основу за своје редовне студије, које не морају обавезно бити из историје.

Ово није игра. Није ни хоби.

Ово је доказ да је основно познавање и поштовање научног метода, у комбинацији са упорношћу и радом, могу да дају вредне сазнајне резултате и пре факултета.

Ово није замена за редовне студије.

Ово је својеврсна припрема за њихов почетак, за развој могућности и подизање очекивања студената прве године.

Ово ни из далека није све што се може урадити.

Али је јако много у односу на оно што је било могуће пре покретања овог семинара.

Јако много у односу на ништа.

др Горан Милорадовић,
председник Програмске комисије Семинара